Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
FochteloŽrveen paren 1999-2010


In 1999 en 2000 was er een territoriumpaar kraanvogels aanwezig in het FochteloŽrveen. Dit paartje broedde niet, maar verkende het terrein om zich uiteindelijk te vestigen. Zo was er ook in 2001 een territoriumpaar en het eerste broedpaar.

In de tabel een overzicht van de paren in 1999-2010. Na tien jaar succesvol broeden in het FochteloŽrveen komt de kraanvogel op de nieuwe Rode Lijst vanwege de kwetsbaarheid. In de tabel een overzicht van de paren.

   1999  2000  2001  2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
territorium   1            
broedpaar     
legsel    
nalegsel    
jongen      6
jongen groot    


delen

In de afgelopen 25 jaar wordt het beschermde Natura 2000 wintervogels steeds moeilijker gemaakt om veilige foerageer- en slaapplaatsen te vinden.
Hoog tijd voor maatregelen!


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989