Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Grote rijkdom aan soorten


Wie het FochteloŽrveen regelmatig bezoekt, verbaast zich over de rijkdom aan soorten die je er aantreft.

Allereerst een groot aantal soorten vogels, als blauwe kiekendief, klapekster, ruigpootbuizerd, toendrarietgans, enzovoort. Kenmerkende broedvogels zijn: blauwborst, geoorde fuut, kneu, kraanvogel, paapje, roodborsttapuit en watersnip.

Daarnaast leven er drie soorten slangen: adder, gladde slang en ringslang. Plus levendbarende hagedissen, heikikkers, poelkikkers, libellen, dag- en nachtvlinders - waaronder het veenhooibeestje! - zweefvliegen, enzovoort. 


delenHet gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lesvliegtuigen van luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes en heen en weer te vliegen. De verstoring door de luchtvaart neemt steeds verder toe.

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989