Links / Bescherming /
WetlandWacht waakt over het FochteloŽrveen


Vogelbescherming noemt ze trots Ďde ogen en oren van onze organisatie'. Dankzij het netwerk van vrijwillige WetlandWachten wordt veel onheil in natuurgebieden voorkomen. De rechten en belangen van vogels staan voor WetlandWachten voorop. Zoals die van de kraanvogels in het FochteloŽrveen.

Klik hier om het artikel WetlandWachten waken over het FochteloŽrveen (Vogels, april 2010) te downloaden. 

Het kraanvogelonderzoek in het FochteloŽrveen wordt financieel ondersteund door de Vereniging Natuurmonumenten. Jaarlijks worden de broedparen in kaart gebracht door Bureau "De Kraanvogel". De Vereniging Natuurmonumenten kan deze informatie goed gebruiken en verscherpt zonodig het toezicht. 

Veel dank aan de sponsors!
Om de paren individueel te herkennen, is goed fotomateriaal nodig. De Zeiss Photoscoop 85 TFL is hier ideaal voor. Deze Photoscope is beschikbaar gesteld door Zeiss, Vogelbescherming Nederland en het Bettie Wiegmanfonds.

Tot slot, en voor de duidelijkheid: deze website is overigens niet gesponsord, maar wordt uit eigen middelen gefinancierd door Bureau De Kraanvogel en Het Waait. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en standpunten.  


delen

Als broedvogel zijn ze bijna verdwenen uit ons land, maar in de wintermaanden blijven ze een welkome vaste gast: blauwe kiekendieven. Deze winter telde Herman Feeenstra een recordaantal
FochteloŽrveen.

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989